del 2 al 23 de març de 2018 (16 hores), 2a. edició
Fitxa del curs
 Títol:
CURS DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I LA DOCUMENTACIÓ ARQUEOLÒGICA, 2a. edició
 Direcció:
Miquel Àngel Vargas García, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 Coordinació i
 
Professorat:
Dr. Alfred Mauri Martí: director de l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents (UAB)
Dr. Pablo del Fresno Bernal: arqueòleg en Sistemes de Gestió de Patrimoni SCCL
 Objectius:
L'objectiu és oferir una sèrie d'eines, normes, protocols, polítiques i estàndards de registre que permeten abordar amb garanties de fiabilitat i rigor científic la gestió, tant de la Informació Arqueològica, especialment aquella referent al control del context estratigràfic (UE), com del Fons Documental Patrimonial (FDP), que s'obté com a conseqüència de la realització d'una activitat tan completa i complexa com és l'Arqueologia i/o la Gestió Patrimonial.

Els participants adquiriran els coneixements teòrics i pràctics, necessaris per realitzar una correcta gestió informativa. Per a això, s'empraran una sèrie de recursos que configuren un Sistema d'Informació Arqueològica (SIA) que s'articula, no exclusivament, entorn de l'aplicació web SigArq (www.sigarq.es).

SigArq permet la gestió normalitzada i estandarditzada i en un entorn multi-usuari i en xarxa, de totes les dimensions informatives del registre estratigràfic: cartogràfica, gràfica, descriptiva i temporal. Incorpora per a això funcionalitat pròpia dels SIG i de les bases de dades relacionals.

 Programa:
Bloc 1: processos, procediments i recursos per a la gestió del Fons Documental Patrimonial
 
- Conceptes bàsics de la gestió documental.
- Els components d’un Sistema de Gestió Documental.
- Tipologies documentals del Fons Documental Patrimonial (FDP).
- Procediments de producció i gestió del FDP en suport paper i electrònic.
- Normalització, classificació i descripció de la documentació del FDP.
- Recursos pel treball compartit, gestió de l’accés i reutilització de la documentació i la informació.
- La preservació dels documents.
 
Bloc 2: processos, procediments i recursos per a la gestió de la Informació Arqueològica
 
- El Sistema d'Informació Arqueològica.
- La seqüència de processos de la gestió informativa.
- Gestió del context productiu i intervengut.
- Gestió de la informació primària: registre de camp de la UI.
- Gestió de la informació primària: informatització de la UI.
- Gestió de la informació primària: validació de la UI.
- Explotació administrativa de la informació primària.
 Dates i horari:
- dies 2, 9, 16 i 23 de març de 2018
- classes de 09.30 h. a 14.00 hores (16 hores), amb mitja hora de pausa.
 Places i Preu:
20 places (un ordinador per persona), assignades per rigorós ordre d'inscripció.
280€, preu general*.
* 260 € Tarifa mixta: personal adscrit a entitats del Parc de Recerca UAB i UABCEI; graduats del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica; col·legiats i associats de la Delegació del Col·legi de Geògrafs de Catalunya i l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya. Cal certificar la pertinença o situació personal en el moment de realitzar la inscripció i matrícula.
* 132 € Tarifa interna: usuaris interns, procedents dels grups de recerca UAB, investigadors i estudiants UAB, i persones en situació d'atur. Cal certificar la pertinença o situació personal en el moment de realitzar la inscripció i matrícula.
 Inscripció i  Matrícula:
Fins el 21 de febrer de 2018, a través de formulari d'inscripció online oper correu electrònic a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Les places són reservades per rigorós ordre d'inscripció completada (pagat).
Documentació (s'ha d'enviar per correu electrònic a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.):
- Fotocòpia de DNI o passaport.
- Acreditació de vinculació a UAB (alumnes, professors, investigadors, personal d'administració i serveis) o situació personal (graduat MTIG, aturat, col·legiat DCGC o associat AGPC) per acollir-se a tarifes reduïdes.
- Indicar el codi del curs C6-SIGARQ.
 Formes de
 pagament:
En la confirmació d'inscripció es facilitaran les dades de pagament. Caldrà indicar en la referència o com a concepte la identificació de l'alumne (DNI) i el codi del curs (C6-SIGARQ).
1. Transferència bancària.
2. A través factura a empresa o institució (Cal sol·licitar model de sol·licitud de factura).
3. Ingrés en compte bancari.
 Adreçat a:
Dirigit a totes aquelles persones amb interès a aprofundir en l'optimització dels processos de gestió informativa que es produeixen en les intervencions arqueològiques.
Titulats universitaris de grau superior o mitjà, estudiants de 2on cicle, tècnics amb títol de cicles formatius de grau superior o formació professional de 2on grau.
També professionals del sector patrimonial tant de l'empresa privada com de l'administració pública.
 Requisits:
- Coneixements de S.O. Windows (XP/Vista/7/8) a nivell d'usuari.
- Coneixements bàsics de metodologia arqueològica estratigràfica.

Si desitgeu rebre més informació sobre aquest curs de formació especialitzada, poseu-vos en contacte amb nosaltres.