José Quirós Jiménez

Tècnic superior de suport a la recerca

Llicenciat en Geografia (UAB, 1998)
Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica (UAB, 2003)