Fitxa del curs
 

 Títol :               

CURS D'ADMINISTRACIÓ DE GEOBASES DE DADES AMB ArcGIS 9.x/10 (ArcInfo)
 Coordinació:    Joan Nunes i Alonso
 Professorat: Miguel Ángel Vargas García

 Objectius:

Els alumnes obtenen el coneixement necessari per al disseny CASE i creació de geobases de dades corporatives, la càrrega de dades, la creació, validació i correcció de topologia, i l'edició multiusuari i desconnectada de geobases de dades amb ArcGIS, nivell ArcInfo.
 Programa: - Introducció a ArcGIs 9.x (ArcInfo) i Geobases de dades (GDB)
- Creació de GDB amb ArcGIS 9.x (I): dades vectorials
- Creació de GDB amb ArcGIS 9.x (II): dades ràster
- Creació de GDB amb eines CASE i UML a través de MS Visio 
- Mètodes de càrrega de dades: conversió, càrrega i transferència
- Topologia en ArcGIS 9.x (I): construcció i validació
- Topologia en ArcGIS 9.x (II): verificació i correcció
- Edició de dades i atributs amb ArcMap
- Edició multiusuari (versionats)
- Edició desconnectada: check in - check out
 Hores:

25 hores

 Places: 20, un ordinador per persona
 Alumnes
 matriculats:
34 (5 edicions)
 Valoració 
 global*:
8.55
 
  * segons enquestes d'avaluació dels alumnes de 5 edicions

Si desitgeu rebre més informació sobre aquest curs de formació especialitzada, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Altres cursos realitzats

  • Plataforma ArcGIS
  • SERVIDORS DE MAPES
  • GEOBASES DE DADES
  • ARQUEOLOGIA I SIG
  • ARCVIEW / AVENUE
  • ARC/INFO
  • PROJECTES SIG
  • AUTODESK
  • MIRAMOM

> Curs d'Usuari avançat d'ArcGIS 10.x (ArcInfo) - Anàlisi Espacial. 10 edicions, LIGIT, 2006 - 2017, 25 hores


 > Curs Introducció a la Programació SIG a ArcGIS 10.x amb Python. 8 edicions, LIGIT, 2006 - 2017, 30 hores

 

> Curs d'Usuari d'ArcIMS. 1 edició, LIGIT, Setembre 2006, 30 hores


> Curs de creació de Geoserveis OGC amb programari lliure. 2 edicions, LIGIT, 2007 - 2008, 30 hores

 

> Curs d'Administració de Geobases de Dades amb ArcGIS 10.x (ArcInfo). 6 edicions, LIGIT, 2006 - 2014, 25 hores

 

 

> Curs d'Usuari d'ArcView 3.2, LIGIT i Col·legi de Geògrafs, Gener - Febrer 2003, 16 hores 


> Curs d'Usuari d'ArcView. 7 edicions, LIGIT, 1995 - 1998, 16 hores 


> Curs d'Introducció a la Programació amb Avenue, LIGIT, Novembre 1995, 12 hores

 

> Curs d'Usuari d'ARC/INFO en entorn UNIX. 4 edicions, LIGIT, 1995 - 1998, 40 hores


> Curso Básico del SIG PC ARC/INFO, ESRI-España Geosistemas, S.A. i Departament de Geografia, UAB, 1992, 40 hores

> Desenvolupament de Projectes de Sistemes d'Informació Geogràfica, LIGIT, 1994, 120 hores    

> Curs d'Usuari d'AutoCAD Map 3D 2009. 1 edició, SEYS - LIGIT, Febrer 2008, 20 hores

 

 

> Curs de Miramon, Desembre 1996, 16 hores