Fitxa del curs
 
 Títol: CURS D'USUARI D'ArcIMS
 Coordinació: Joan Nunes i Alonso
 Professorat: Ignacio Ferrero Beato

 Objectius:

Els alumnes obtenen el coneixement necessari per a crear servidors de mapes web amb ArcIMS: creació de capes, simbolització d'informació territorial, creació, publicació i administració de serveis de mapes web, personalització de pàgines web dinàmiques, i creació i personalització de clients i websites.
 Programa: - Introducció a ArcIMS: arquitectura i components
- Creació de mapes amb ArcIMS: simbolització
- Creació avançada de mapes AXL amb ArcIMS: geocodificació
- Administració i gestió d'ArcIMS
- Personalització de llocs web d'ArcIMS (HTML i JavaScript) (I) 
- Personalització de llocs web d'ArcIMS (HTML i JavaScript) (II)
 Hores:

30 hores

 Places: 15, un ordinador per persona
 Alumnes
 matriculats:
7 (1 edició)
 Valoració 
 global*:
8.37
  * segons enquestes d'avaluació dels alumnes

Si desitgeu rebre més informació sobre aquest curs de formació especialitzada, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Altres cursos realitzats

  • Plataforma ArcGIS
  • SERVIDORS DE MAPES
  • GEOBASES DE DADES
  • ARQUEOLOGIA I SIG
  • ARCVIEW / AVENUE
  • ARC/INFO
  • PROJECTES SIG
  • AUTODESK
  • MIRAMOM

> Curs d'Usuari avançat d'ArcGIS 10.x (ArcInfo) - Anàlisi Espacial. 10 edicions, LIGIT, 2006 - 2017, 25 hores


 > Curs Introducció a la Programació SIG a ArcGIS 10.x amb Python. 8 edicions, LIGIT, 2006 - 2017, 30 hores

 

> Curs d'Usuari d'ArcIMS. 1 edició, LIGIT, Setembre 2006, 30 hores


> Curs de creació de Geoserveis OGC amb programari lliure. 2 edicions, LIGIT, 2007 - 2008, 30 hores

 

> Curs d'Administració de Geobases de Dades amb ArcGIS 10.x (ArcInfo). 6 edicions, LIGIT, 2006 - 2014, 25 hores

 

 

> Curs d'Usuari d'ArcView 3.2, LIGIT i Col·legi de Geògrafs, Gener - Febrer 2003, 16 hores 


> Curs d'Usuari d'ArcView. 7 edicions, LIGIT, 1995 - 1998, 16 hores 


> Curs d'Introducció a la Programació amb Avenue, LIGIT, Novembre 1995, 12 hores

 

> Curs d'Usuari d'ARC/INFO en entorn UNIX. 4 edicions, LIGIT, 1995 - 1998, 40 hores


> Curso Básico del SIG PC ARC/INFO, ESRI-España Geosistemas, S.A. i Departament de Geografia, UAB, 1992, 40 hores

> Desenvolupament de Projectes de Sistemes d'Informació Geogràfica, LIGIT, 1994, 120 hores    

> Curs d'Usuari d'AutoCAD Map 3D 2009. 1 edició, SEYS - LIGIT, Febrer 2008, 20 hores

 

 

> Curs de Miramon, Desembre 1996, 16 hores