Fitxa del curs
 
 Títol: CURS D'USUARI D'AutoCAD Map 3D 2009
 Coordinació: Joan Nunes i Alonso
 Professorat: Eva Pérez (SEYS)

 Objectius:

Els alumnes assoliran els coneixements bàsics per a la visualització, consulta i edició cartogràfica, així com en la manipulació de la informació geogràfica, funsions de geoprocés, anàlisi de la informació i presentació final de resultats amb l'ús del sistema d'informació geogràfica AutoCAD Map 32D 2009.
El programa permet la revisió dels aspectes i funcionalitats més rellevants en la utilització del programari SIG AutoCAD Map 3D 2009. Curs organitzat pel LIGIT en col·laboració amb SEYS (impartició) i Autodesk.

 Programa: - Importació / Exportació de mapes
- Depuració d'elements gràfics de mapes
- Configuració de projectes cartogràfics
- Visualització de mapes i documents associats
- Consultes alfanumèriques i espacials
- Emmagatzematge i ús compratit de mapes
- Creació i ús de dades d'objecte
- Ús de bases de dades externes
- Mapes temàtics
- Imatges ràster
 Hores:

20 hores

 Places: 20, un ordinador per persona
 Alumnes
 matriculats:
14 (1 edició)
 Valoració 
 global*:
7.31
  * segons enquestes d'avaluació dels alumnes de la primera edició.

Si desitgeu rebre més informació sobre aquest curs de formació especialitzada, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Altres cursos realitzats

  • Plataforma ArcGIS
  • SERVIDORS DE MAPES
  • GEOBASES DE DADES
  • ARQUEOLOGIA I SIG
  • ARCVIEW / AVENUE
  • ARC/INFO
  • PROJECTES SIG
  • AUTODESK
  • MIRAMOM

> Curs d'Usuari avançat d'ArcGIS 10.x (ArcInfo) - Anàlisi Espacial. 10 edicions, LIGIT, 2006 - 2017, 25 hores


 > Curs Introducció a la Programació SIG a ArcGIS 10.x amb Python. 8 edicions, LIGIT, 2006 - 2017, 30 hores

 

> Curs d'Usuari d'ArcIMS. 1 edició, LIGIT, Setembre 2006, 30 hores


> Curs de creació de Geoserveis OGC amb programari lliure. 2 edicions, LIGIT, 2007 - 2008, 30 hores

 

> Curs d'Administració de Geobases de Dades amb ArcGIS 10.x (ArcInfo). 6 edicions, LIGIT, 2006 - 2014, 25 hores

 

 

> Curs d'Usuari d'ArcView 3.2, LIGIT i Col·legi de Geògrafs, Gener - Febrer 2003, 16 hores 


> Curs d'Usuari d'ArcView. 7 edicions, LIGIT, 1995 - 1998, 16 hores 


> Curs d'Introducció a la Programació amb Avenue, LIGIT, Novembre 1995, 12 hores

 

> Curs d'Usuari d'ARC/INFO en entorn UNIX. 4 edicions, LIGIT, 1995 - 1998, 40 hores


> Curso Básico del SIG PC ARC/INFO, ESRI-España Geosistemas, S.A. i Departament de Geografia, UAB, 1992, 40 hores

> Desenvolupament de Projectes de Sistemes d'Informació Geogràfica, LIGIT, 1994, 120 hores    

> Curs d'Usuari d'AutoCAD Map 3D 2009. 1 edició, SEYS - LIGIT, Febrer 2008, 20 hores

 

 

> Curs de Miramon, Desembre 1996, 16 hores