Un SIG es pot considera un instrument i eina de recolzament a les tasques de gestió, anàlisi i consulta de la informació d’un territori, amb l’objectiu principal d’obtenir informació útil per a la pressa de decisions. Al LIGIT s'han realitzat diversos projectes de creació d'aplicacions amb component geogràfic a mida d’àmbit corporatiu i multiplataforma.

Destaca la gran diversitat existent en quan a la base i solució tecnològica dels diferents projectes realitzats, que pot estar basada en components lliures o de codi obert o bé comercials, així com de les arquitectures de sistema, sempre subjectes als requeriments de l’entitat i a la disponibilitat de tecnologia del moment.

Projectes realitzats (aplicacions a mida)

 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2001
 • 2000
 • 1999
 • 1995