Fitxa tècnica
 Destinatari:
Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local, Diputació de Barcelona
 Període:
2005
 Realització:
Joan Nunes i Alonso
Ignacio Ferrero Beato
Laura Sala Martín

L’aplicació web d’administració del Catàleg de Metadades forma part del conjunt d’eines que integren el Catàleg de Metadades de la cartografia digital de la Diputació de Barcelona.

Captura del Catàleg de Metadades: estat i informació
metadades1

Es tracta d’una aplicació client-servidor desenvolupada amb tecnologia JAVA, J2EE i XForms, pensada per garantir la gestió descentralitzada de les metadades dins de l’organització; de manera que totes les tasques en relació a les metadades es puguin dur a terme des d’un entorn comú, de manera descentralitzada i sense la necessitat que tots els usuaris disposin de qualsevol programari SIG específic.

Des de l’aplicació web d’administració del Catàleg de metadades, es poden realitzar les tasques pròpies de l’administració (control de l’accés, validació, manteniment de documents publicats), i la resta de tasques en relació al catàleg: edició, actualització i publicació de metadades. A més a més incorpora funcionalitats addicionals; com la possibilitat de realitzar diferents tipus de consultes sobre el catàleg, la possibilitat de visualitzar les metadades publicades al catàleg en format html (gràcies a l’aplicació d’un full d’estil xsl pròpi per a les metadades de la Diputació de Barcelona), i la possibilitat de descarregar les metadades en format xml.

L’accés a les diferents funcionalitats es produeix a través de diferents interfícies: Informació, Validació, Edició i Publicació.

Captura del Catàleg de Metadades: edició
metadades2

Projectes realitzats (Aplicacions WEB)

 • 2015
 • 2014
 • 2012
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 1999