Situat a la facultat de Filosofia i Lletres, el LIGIT es dedica, principalment, al tractament informàtic de la informació geogràfica (tant cartogràfica com alfanumèrica). La seva tasca consisteix en produir informació del territori i organitzar-la en sistemes d'informació geogràfica (bases de dades que contenen tant la informació temàtica com la definició geomètrica dels components) per tal de facilitar la consulta, gestió i anàlisi territorial.

 

 

Bàsicament, el LIGIT realitza tres tipus d’activitats diferents:

1. Suport a la recerca i la docència: posar a l'abast de la comunitat UAB (estudiants de segon i tercer cicle i professors/investigadors) els mitjans (programari SIG especialitzat, maquinari i serveis específic), bases d’informació cartogràfica i proporciona coneixement i assessorament per a l’aplicació dels sistemes d’informació geogràfica.

2. Transferència tecnològica i innovació: realització de projectes de desenvolupament de tecnologies de la informació geogràfica mitjançant acords amb empreses i institucions externes.

3. Transferència de coneixements i difusió: proporciona formació específica en el camp de les TIG a través d'una oferta de formació continuada, realitzant cursos a mida i participació en programa de postgrau.