Fitxa tècnica
 Destinatari:
Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya, IDEC
 Període:
2007
 Realització:
Joan Nunes i Alonso
Laura Sala Martín

Especificació del perfil IDEC de l'estàndard de metadades ISO 19115, d'acord amb l'estàndard d'implementació ISO 19139, per a dades geospacials, implantat en la versió 3 de l'aplicació MetaD, desenvolupada per la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC) per a la generació de metadades d'informació geogràfica a Catalunya.

S'ha realitzat la compilació dels ítems de metadades de l'estàndard ISO 19115 recollits en la versió 3 de MetaD, l'elaboració dels esquemes funcionals (diagrames UML) corresponents al perfil IDEC v.3 , i la descripció completa dels ítems.

Projectes realitzats (Sistemes)

 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 1998
 • 1995
 • 1992

> Desarrollo e implantación del Sistema de Información Multiusuario de gestión arqueológica en red SigArq V.2.0


> Assistència tècnica i suport per a la definició, estructuració i implementació del sistema corporatiu per a la gestió de la informació geogràfica disponible a l’Ajuntament de Palamós


> Assistència tècnica i assessorament en l’ús dels sistemes d’informació geogràfica (SIG) per els projectes d’Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental


> Assistència tècnica per a la revisió i millora del Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN) implantat en el Consorci d’Informàtica Local de Mallorca


> Assessorament i assistència tècnica per al desenvolupament dels projectes d’aplicació de la tecnologia de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG).


> Continuació i consolidació de la tercera fase d’implantació del Sistema d’Informació Geogràfica de Gestió de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona.


> Assessorar i avaluar el desenvolupament del Sistema d’Informació Geogràfica corporatiu del Consell Insular de Menorca i de la Infraestructura de Dades Espacials de Menorca


> Assistència tècnica per al desenvolupament d’eines SIG per implantar a Enginyeria i Gestió d’Infraestructures.


> Assessorament i assistència tècnica per al desenvolupament d’aplicacions SIG per a la gestió i explotació de la informació del programa d’atenció a les Persones Sense Sostre (PSS).


> Assistència tècnica i suport per a la definició, estructuració i implementació del sistema corporatiu per a la gestió de la informació geogràfica disponible a l’Ajuntament de Palamós