Fitxa tècnica
 Destinatari:
 Servei de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona
 Període:
 2006
 Realització:
 Ignacio Ferrero Beato
José Quirós Jiménez

 

L’objectiu principal d’aquest projecte ha sigut la implantació d’una eina integrada per al Sistema de Qualitat de gestió dels Parcs de la Diputació de Barcelona.

En projectes anteriors es va crear una aplicació a mida per a la visualització de cartografia dels parcs. Paral·lelament, van ser creats diferents aplicacions per a la gestió de diferents àmbits dels parcs, com ara gestió d’incidències, suggeriments d’usuaris dels parcs i inventari de la senyalització, entre d'altres. El treball ha consistit en revisar totes les aplicacions de gestió dels parcs i integrar-les dintre del visualitzador de cartografia, sent aquest el suport gràfic on es sustenten totes les altres.

La creació de tots aquests aplicatius a mida havia estat emprant Visual Basic i MapObjects (donant funcionalitat SIG als aplicatius) per tal de crear un aplicatiu totalment independent i portable.

Per a la integració de les aplicacions, el visualitzador de cartografia s'ha mantingut en la mateixa aplicació genèrica que era. Les aplicacions de gestió han estat convertides a components, objectes ActiveX (llibreries DLL). La comunicació entre el visualitzador i la resta d’aplicacions es basa en la programació orientada a objectes. Des de les opcions de menús del visualitzador, es criden als components i aquests creen una barra d’eines dins del visualitzador, mitjançant la qual es fan funcionar les aplicacions de gestió del parc.

Paral·lelament a l’integració de les aplicacions, s’ha portat a terme tot un estudi i implantació de la estructuració i/o adequació de la cartografia i bases de dades alfanumèriques dels parcs per a un correcte funcionament de l’aplicació.

El resultat és una aplicació de gestió feta a mida, lleugera i que permet un desenvolupament en grandària lliure de sobrecargues. Els formularis ocupen molt d’espai dintre d’un mateix entorn, i envoltar formularis en components de codi, per a una crida com formularis no modals, es considera una bona estrategia de desenvolupament.

Captura de l'aplicatiu de Gestió d'Incidències integrat a MapVisual
sqpdb 1

Projectes realitzats (aplicacions a mida)

 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2001
 • 2000
 • 1999
 • 1995