Llista de programari disponible de la Plataforma ArcGIS

Consulta de tot el programari SIG de la plataforma ArcGIS, disponible i inclòs en la Llicència de Campus de la UAB. Per defecte la versió de referència per a tota la UAB és la 10.3, publicada el desembre de 2014. La llicència permet l'accés a versions anteriors, en tot cas s'haurà de sol·licitar la seva descàrrega i instal·lació.

En la següent llista, la qual s'anirà actualitzant i ampliant amb informació d'interès, podeu accedir a la informació del producte que proporciona ESRI:

Llicències educacionals il·limitades per a ús en docència, investigació i administració:
 

SIG d'Escriptori (Desktop):

 
ArcGIS for Desktop Standard (ArcEditor)
 
ArcGIS for Desktop Basic (ArcView)
 
 
 

Extensions desktop:

 

Extensions especialitzades desktop:

 
 
 

Modelització 3D:

 
 

SIG servidor (Server):

 
ArcGIS for Server Workgroup Advanced
 
 

Extensions Server:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIG en dispositius mòbils (Mobile):

 
 
 

SIG desenvolupament (Developer):

 
 
ESRI Tracking Server (només sota demanda, no inclou implementació de serveis)
 
 
     
Llicències educacionals il·limitades per a ús només en docència i investigació:
 

SIG en dispositius mòbils (Mobile):

 
     

Extensions desktop:

 
     

Extensions Server:

 
     

Complements SIG ofimàtica:

 
 

Podeu fer arribar qualsevol consulta o suggeriment a través del formulari de consulta