La formació o transferència de coneixements i difusió de les TIG és una de les activitats que el LIGIT ve desenvolupant des dels seus inicis, amb l’objectiu principal de donar a conèixer les metodologies i procediments de tractament de la informació geogràfica, així com per capacitar a professionals en el seu ús i desenvolupament. Vàries han estat les línies de formació que des del LIGIT s’han impulsat:

1. Continuada o d’especialització: dirigida en general a graduats i professionals que volen adquirir destresa en la utilització del programari SIG actual.

2. Seminaris i tallers: nou format d’activitat de transferència de coneixements, dirigida als professionals, titulats superiors i tècnics interessats en actualitzar coneixements en els nous segments d'evolució de les TIG, com el desenvolupament d'aplicacions sobre dispositius mòbils o l'ús de plataformes al núvol.

3. Serveis de formació a mida: accions dirigides a entitats públiques o empreses que volen capacitar al seu personal en la utilització dels seus recursos en programari SIG.

4. Cooperació internacional: projectes de cooperació internacional en la vessant de formació en l’aplicació de les TIG.

5. SIG per a secundària: col·laboració en diversos programes de difusió de la ciència i la universitat en l’àmbit educatiu de secundària.

6. Postgrau: des de l'any 1997, es realitza el Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, ara Màster en Geoinformació, com a programa de postgrau de clara orientació professionalitzadora i que permet especialitzar-se en el món de les TIG.

 

Sala d'usuaris del LIGIT