Els cursos a mida van dirigits a les institucions públiques i a empreses que volen dotar al seu personal de diferents graus d'especialització en la utilització dels seus recursos en programari de sistemes d'informació geogràfica, així com en l'organització interna d'aquesta informació per tal de realitzar una explotació de les bases de dades més acurada i productiva.

Els cursos a mida per a tècnics d'institucions o empreses s'estructuren tot realitzant prèviament una valoració de les necessitats d'aquestes respecte a la gestió i l'anàlisi de la informació geogràfica. Amb això es pretén proporcionar als alumnes un conjunt de procediments de treball i recursos o habilitats pràctiques que siguin específicament adaptades a les necessitats i tasques més habituals del grup al qual va dirigit. El desenvolupament d'aquests cursos és totalment pràctic, realitzant un conjunt de casos pràctics resolts pel professorat seguit d'altres casos proposats que els alumnes han de dur a terme amb el recolzament del professorat.

El LIGIT ha realitzat serveis de formació a mida de manera continuada al llarg de tota la seva trajectòria, col·laborant amb entitats públiques, en tots els àmbits, empreses i altres centres de recerca i universitaris. A continuació us oferim un llistat dels cursos realitzats en els últims anys:

Cursos a mida realitzats al LIGIT

 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • Abans 2002

> Curs d’introducció a la plataforma SIG al núvol d'ESRI ArcGIS Online. Programa de Doctorat de Ciències Polítiques, Departament de Ciència Política i de Dret Públic, Universitat Autònoma de Barcelona. Novembre 2016, 16 hores.


> Curs d’introducció al SIG ESRI ArcGIS Desktop. Àrea de Personal UAB, Universitat Autònoma de Barcelona. 2a. edició, novembre 2016, 20 hores.


> Curs d’introducció a la plataforma de SIG al núvol ArcGIS Online. Àrea de Personal UAB, Universitat Autònoma de Barcelona, 2a. edició, octubre 2016, 16 hores.


> Curs d’introducció al SIG ESRI ArcGIS Desktop. Àrea de Personal UAB, Universitat Autònoma de Barcelona. 1a. edició, maig 2016, 20 hores.


> Curs d’introducció a la plataforma de SIG al núvol ArcGIS Online. Àrea de Personal UAB, Universitat Autònoma de Barcelona, 1a. edició, maig 2016, 16 hores.


> Curs d’Introducció al SIG d’ESRI ArcGIS 10.x Desktop. Àrea Metropolitana de Barcelona, Departament de Parcs i Platges, abril 2016, 12 hores.Read More

> Curs d’Introducció al SIG d’ESRI ArcGIS 10.x desktop. Diputació De Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat, 2 edicions, març – abril 2015, 40 hores.


> Curs d’Introducció al SIG d’ESRI ArcGIS 10.x Desktop. Àrea Metropolitana de Barcelona, Departament de Parcs i Platges, juny 2015, 12 hores.


> Curs d’usuari d’ESRI ArcGIS 10.x Desktop. Universitat de Barcelona, Escola de Doctorat, Facultat de Biologia, desembre 2015, 20 hores.

Read More

> Curs d’usuari d’ESRI ArcGIS 10.x Desktop. Universitat de Barcelona, Escola de Doctorat, Facultat de Biologia, desembre 2014, 20 hores.


> Formació específica per a l’administració del SIG Municipal de Palamós. Ajuntament de Palamós, abril 2014, 5 hores.

Read More

> Curs de formació específica en l’ús i maneig del SIG ESRI ArcGIS per a l’explotació i consulta del SIGEP. Diputació de Barcelona, Àrea d’Espais Naturals, novembre 2013, 20 hores.


> Curs de formació específica en l’ús i maneig del SIG ESRI ArcGIS per a l’explotació i consulta del SITCAR. Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, novembre 2013 – febrer 2014, 32 hores.


> Curs d’introducció a ArcGIS i la seva aplicació en recerca a Sociologia. Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Sociologia, GEPS, maig 2013, 16 hores.


> Formación específica para la capacitación de equipos externos de arqueología en el uso del Sistema de Información Multiusuario de Gestión Arqueológica en red SigArq – ArabaArk. Diputación Foral de Álava, en col·laboració amb Sistemes de Gestió de Patrimoni SCCL,  juny 2013, 16 hores.


Read More

> Curs de disseny, desenvolupament i implementació d’aplicacions sig web. Projectes i Gestió de Serveis Socials SL (PROGESS), novembre 2012, 30 hores.

Read More

> Curs personalitzat d'ArcGIS 9.x, Àrea Metropolitana de Barcelona, juny 2011, 24 hores amb mini

Read More

> Curs d'Usuari d'ArcGIS 9.x (ArcView), Universitat de Barcleona, desembre 2010, 20 hores 


> Curs de formació d'ArcGIS 9.x (ArcVIew), Advanced Logistics Group, setembre 2010, 20 hores 

Read More

> Curs d'Usuari d'ArcGIS 9.x (ArcView), Universitat de Barcleona, setembre 2009, 20 hores 

Read More

> Curs de formació en ArcGIS 9.2, Tecniberia, desembre 2008, 30 hores 


> Curs de creació de geoserveis OGC amb programari lliura i formació d'administració de SITMUN, Consorci d'Informàtica Local de Mallorca, novembre 2008, 35 hores 


> Curs de formació d'ArcGIS 9.2, Agència Barcelona Regional, abril - juny 2008, 40 hores  


> Curs de formació per a la creació i producció de cartografia, EGI, S.L., abril 2008, 30 hores 


> Curs de programació SIG amb ArcObjects i VBA a ArcGIS 9.2, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, febrer 2008, 40 hores 

Read More

> Curs de formació en ArcGIS 9.x, Consell Comarcal del Bages - Àrea de Medi Ambient i Cartografia, octubre 2007, 30 hores  

Read More

> Curs d'Explotació, Anàlisi i Edició Cartogràfica amb ArcGIS 9.x, AEN - DIBA, octubre 2006, 80 hores (2 grups) 


> Curs de formació per a la creació i producció de cartografia, EGI, S.L., Juny 2006, 30 hores 


> Curs d'usuari avançat d'ArcGIS 9.1 (ArcInfo), Tecniberia - Asince, Maig 2006, 30 hores 

Read More

> Curs d'usuari avançat d'ArcGIS 9.0 (ArcInfo), Tecniberia - Asince, Novembre 2005, 20 hores 


> Curs de formació en ArcGIS 9.0, DMAH, Generalitat de Catalunya, Setembre - Octubre 2005, 50 hores (2) 


> Curs avançat d'ArcGIS 9.0, Consorci del Parc de Collserola, Maig - Juny 2005, 40 hores  


> Curs d'ArcIMS 4, Consell Insular de Menorca, Març - Abril 2005, 30 hores 


> Curs d'Explotació, Anàlisi i Edició Cartogràfica amb ArcView 9, OTPAT, DIBA, Maig 2005, 40 hores 


> Curs de formació en el maneig de les eines SIG per a la creació i producció de cartografia, per a tècnics de la Diputació de Barcelona, Març - Abril 2005, 20 hores 


> Curs d'usuari d'ArcGIS 9.0 (ArcView), Tecniberia - Asince, Febrer 2005, 20 hores 

Read More

> Curs de formació en el maneig de les eines SIG per a la creació i producció de cartografia per a tècnics de la Diputació de Barcelona, Desembre 2004, 20 hores 


> Curs d'usuari d'ArcGIS 8.3, per a tècnics de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), Juny 2004, 24 hores. 


> Curs d'usuari d'ArcGIS 8.3, Tecniberia - Asince, Maig - Juny 2004, 40 hores (2) 

Read More

> Curs d'Explotació, Anàlisi i Edició Cartogràfica amb ArcView 8.x, OTPAT, DIBA, Oct. - Nov. 2003, 40 hores  

Read More

> Curs d'Edició Cartogràfica i Edició de Dades, Servei de Planificació de l'Entorn Natural, Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic, Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya, Juny - Juliol 2000, 72 hores  dmah50


> Curs Bàsic d'Anàlisi de Xarxes en ARC/INFO, Consell Comarcal del Ripollès, Juny 1996, 8 hores ccripolles50


> Curs Bàsic de Models Digitals d'Elevacions en ARC/INFO, Consell Comarcal del Ripollès, Juny 1996, 8 h.  ccripolles50


> Curs d'Usuari d'ARC/INFO, Subdirecció General d'Extinció d'Incendis i Salvaments, Generalitat de Catalunya, Gener 1996, 40 horesdmah50


> Curs Bàsic d'Utilització de Sistemes d'Informació Geogràfica, Col·legi de Biòlegs, 1994, 24 hores colbio50

Read More