> Curs d’usuari d’ESRI ArcGIS 10.x Desktop. Universitat de Barcelona, Escola de Doctorat, Facultat de Biologia, desembre 2014, 20 hores.


> Formació específica per a l’administració del SIG Municipal de Palamós. Ajuntament de Palamós, abril 2014, 5 hores.

Cursos a mida realitzats al LIGIT

 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • Abans 2002

> Curs d’introducció a la plataforma SIG al núvol d'ESRI ArcGIS Online. Programa de Doctorat de Ciències Polítiques, Departament de Ciència Política i de Dret Públic, Universitat Autònoma de Barcelona. Novembre 2016, 16 hores.


> Curs d’introducció al SIG ESRI ArcGIS Desktop. Àrea de Personal UAB, Universitat Autònoma de Barcelona. 2a. edició, novembre 2016, 20 hores.


> Curs d’introducció a la plataforma de SIG al núvol ArcGIS Online. Àrea de Personal UAB, Universitat Autònoma de Barcelona, 2a. edició, octubre 2016, 16 hores.


> Curs d’introducció al SIG ESRI ArcGIS Desktop. Àrea de Personal UAB, Universitat Autònoma de Barcelona. 1a. edició, maig 2016, 20 hores.


> Curs d’introducció a la plataforma de SIG al núvol ArcGIS Online. Àrea de Personal UAB, Universitat Autònoma de Barcelona, 1a. edició, maig 2016, 16 hores.


> Curs d’Introducció al SIG d’ESRI ArcGIS 10.x Desktop. Àrea Metropolitana de Barcelona, Departament de Parcs i Platges, abril 2016, 12 hores.Read More

> Curs d’Introducció al SIG d’ESRI ArcGIS 10.x desktop. Diputació De Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat, 2 edicions, març – abril 2015, 40 hores.


> Curs d’Introducció al SIG d’ESRI ArcGIS 10.x Desktop. Àrea Metropolitana de Barcelona, Departament de Parcs i Platges, juny 2015, 12 hores.


> Curs d’usuari d’ESRI ArcGIS 10.x Desktop. Universitat de Barcelona, Escola de Doctorat, Facultat de Biologia, desembre 2015, 20 hores.

Read More

> Curs d’usuari d’ESRI ArcGIS 10.x Desktop. Universitat de Barcelona, Escola de Doctorat, Facultat de Biologia, desembre 2014, 20 hores.


> Formació específica per a l’administració del SIG Municipal de Palamós. Ajuntament de Palamós, abril 2014, 5 hores.

Read More

> Curs de formació específica en l’ús i maneig del SIG ESRI ArcGIS per a l’explotació i consulta del SIGEP. Diputació de Barcelona, Àrea d’Espais Naturals, novembre 2013, 20 hores.


> Curs de formació específica en l’ús i maneig del SIG ESRI ArcGIS per a l’explotació i consulta del SITCAR. Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, novembre 2013 – febrer 2014, 32 hores.


> Curs d’introducció a ArcGIS i la seva aplicació en recerca a Sociologia. Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Sociologia, GEPS, maig 2013, 16 hores.


> Formación específica para la capacitación de equipos externos de arqueología en el uso del Sistema de Información Multiusuario de Gestión Arqueológica en red SigArq – ArabaArk. Diputación Foral de Álava, en col·laboració amb Sistemes de Gestió de Patrimoni SCCL,  juny 2013, 16 hores.


Read More

> Curs de disseny, desenvolupament i implementació d’aplicacions sig web. Projectes i Gestió de Serveis Socials SL (PROGESS), novembre 2012, 30 hores.

Read More

> Curs personalitzat d'ArcGIS 9.x, Àrea Metropolitana de Barcelona, juny 2011, 24 hores amb mini

Read More

> Curs d'Usuari d'ArcGIS 9.x (ArcView), Universitat de Barcleona, desembre 2010, 20 hores 


> Curs de formació d'ArcGIS 9.x (ArcVIew), Advanced Logistics Group, setembre 2010, 20 hores 

Read More

> Curs d'Usuari d'ArcGIS 9.x (ArcView), Universitat de Barcleona, setembre 2009, 20 hores 

Read More

> Curs de formació en ArcGIS 9.2, Tecniberia, desembre 2008, 30 hores 


> Curs de creació de geoserveis OGC amb programari lliura i formació d'administració de SITMUN, Consorci d'Informàtica Local de Mallorca, novembre 2008, 35 hores 


> Curs de formació d'ArcGIS 9.2, Agència Barcelona Regional, abril - juny 2008, 40 hores  


> Curs de formació per a la creació i producció de cartografia, EGI, S.L., abril 2008, 30 hores 


> Curs de programació SIG amb ArcObjects i VBA a ArcGIS 9.2, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, febrer 2008, 40 hores 

Read More

> Curs de formació en ArcGIS 9.x, Consell Comarcal del Bages - Àrea de Medi Ambient i Cartografia, octubre 2007, 30 hores  

Read More

> Curs d'Explotació, Anàlisi i Edició Cartogràfica amb ArcGIS 9.x, AEN - DIBA, octubre 2006, 80 hores (2 grups) 


> Curs de formació per a la creació i producció de cartografia, EGI, S.L., Juny 2006, 30 hores 


> Curs d'usuari avançat d'ArcGIS 9.1 (ArcInfo), Tecniberia - Asince, Maig 2006, 30 hores 

Read More

> Curs d'usuari avançat d'ArcGIS 9.0 (ArcInfo), Tecniberia - Asince, Novembre 2005, 20 hores 


> Curs de formació en ArcGIS 9.0, DMAH, Generalitat de Catalunya, Setembre - Octubre 2005, 50 hores (2) 


> Curs avançat d'ArcGIS 9.0, Consorci del Parc de Collserola, Maig - Juny 2005, 40 hores  


> Curs d'ArcIMS 4, Consell Insular de Menorca, Març - Abril 2005, 30 hores 


> Curs d'Explotació, Anàlisi i Edició Cartogràfica amb ArcView 9, OTPAT, DIBA, Maig 2005, 40 hores 


> Curs de formació en el maneig de les eines SIG per a la creació i producció de cartografia, per a tècnics de la Diputació de Barcelona, Març - Abril 2005, 20 hores 


> Curs d'usuari d'ArcGIS 9.0 (ArcView), Tecniberia - Asince, Febrer 2005, 20 hores 

Read More

> Curs de formació en el maneig de les eines SIG per a la creació i producció de cartografia per a tècnics de la Diputació de Barcelona, Desembre 2004, 20 hores 


> Curs d'usuari d'ArcGIS 8.3, per a tècnics de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), Juny 2004, 24 hores. 


> Curs d'usuari d'ArcGIS 8.3, Tecniberia - Asince, Maig - Juny 2004, 40 hores (2) 

Read More

> Curs d'Explotació, Anàlisi i Edició Cartogràfica amb ArcView 8.x, OTPAT, DIBA, Oct. - Nov. 2003, 40 hores  

Read More

> Curs d'Edició Cartogràfica i Edició de Dades, Servei de Planificació de l'Entorn Natural, Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic, Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya, Juny - Juliol 2000, 72 hores  dmah50


> Curs Bàsic d'Anàlisi de Xarxes en ARC/INFO, Consell Comarcal del Ripollès, Juny 1996, 8 hores ccripolles50


> Curs Bàsic de Models Digitals d'Elevacions en ARC/INFO, Consell Comarcal del Ripollès, Juny 1996, 8 h.  ccripolles50


> Curs d'Usuari d'ARC/INFO, Subdirecció General d'Extinció d'Incendis i Salvaments, Generalitat de Catalunya, Gener 1996, 40 horesdmah50


> Curs Bàsic d'Utilització de Sistemes d'Informació Geogràfica, Col·legi de Biòlegs, 1994, 24 hores colbio50

Read More