L'acció formativa del LIGIT es caracteritza per la seva experiència adquirida a través dels anys. Els primers cursos de SIG es van iniciar durant el 1992, i han tingut continuïtat i renovació fins a l'actualitat. Des del 2006 han realitzat els nostres cursos més de 526 alumnes (gener 2020), els quals han valorat amb un 8.37 (dada actualitzada gener 2020, valor sobre 10, com a mitja entre més de 526 enquestes de valoració en finalitzar el curs) la seva experiència amb nosaltres, valor que denota la qualitat de la proposta de formació que fem des del Servei cientificotècnic.

El LIGIT ofereix des dels seus inicis cursos de formació continuada o de formació en programari específic, creant un programa propi de cursos en SIG orientats a l’aprenentatge de les aplicacions com a eina per a desenvolupar el treball per al tractament de la Geoinformació. Els cursos tracten els principals àmbits de treball, com l'organització, estructuració, manipulació, representació i publicació, així com el desenvolupament d’aplicacions i personalització d’entorns de treball web, desktop i mòbil.

A continuació us mostren el calendari de cursos i seminaris/tallers per al primer semestre de l'any 2020, la informació dels quals podeu accedir a cadascuna de les seves fitxes en el menú lateral. La inscripció serà oberta a partir de gener de 2020.

cal2020

Aquests cursos es desenvolupen en un període breu de temps, aplicant una metodologia d'ensenyament allunyada de les classes magistrals tot proposant, a partir d’una breu introducció de les funcionalitats del programari en estudi, diversos exercicis dirigits i altres exercicis a realitzar per l'alumnat amb el recolzament del professorat. L'objectiu del curs és donar una àmplia visió de les funcionalitats del programari amb l'exemplificació de casos a través dels exercicis tutoritzats i proposats.

Els cursos de formació continuada o d'especialització van dirigits a estudiants de qualsevol disciplina o professionals de diferents sectors que de manera directa o indirecta el desenvolupament de les seves tasques o estudis tingui relació amb el tractament i gestió de la informació geogràfica. Són presencials, es porten a terme a la Sala d’usuaris del LIGIT i tenen una periodicitat anual. Els cursos és centren en l'aprenentatge de programari SIG, i son ideals tan com per iniciar-se en l’ús com per actualitzar continguts per poder mantenir-se al dia en el maneig d’aquesta tecnologia.

A continuació podeu consultar cursos realitzats anteriorment i que actualment ja no estan disponibles:

Altres cursos realitzats

  • Plataforma ArcGIS
  • SERVIDORS DE MAPES
  • GEOBASES DE DADES
  • ARQUEOLOGIA I SIG
  • ARCVIEW / AVENUE
  • ARC/INFO
  • PROJECTES SIG
  • AUTODESK
  • MIRAMOM

> Curs d'Usuari avançat d'ArcGIS 10.x (ArcInfo) - Anàlisi Espacial. 10 edicions, LIGIT, 2006 - 2017, 25 hores


 > Curs Introducció a la Programació SIG a ArcGIS 10.x amb Python. 8 edicions, LIGIT, 2006 - 2017, 30 hores

 

> Curs d'Usuari d'ArcIMS. 1 edició, LIGIT, Setembre 2006, 30 hores


> Curs de creació de Geoserveis OGC amb programari lliure. 2 edicions, LIGIT, 2007 - 2008, 30 hores

 

> Curs d'Administració de Geobases de Dades amb ArcGIS 10.x (ArcInfo). 6 edicions, LIGIT, 2006 - 2014, 25 hores

 

 

> Curs d'Usuari d'ArcView 3.2, LIGIT i Col·legi de Geògrafs, Gener - Febrer 2003, 16 hores 


> Curs d'Usuari d'ArcView. 7 edicions, LIGIT, 1995 - 1998, 16 hores 


> Curs d'Introducció a la Programació amb Avenue, LIGIT, Novembre 1995, 12 hores

 

> Curs d'Usuari d'ARC/INFO en entorn UNIX. 4 edicions, LIGIT, 1995 - 1998, 40 hores


> Curso Básico del SIG PC ARC/INFO, ESRI-España Geosistemas, S.A. i Departament de Geografia, UAB, 1992, 40 hores

> Desenvolupament de Projectes de Sistemes d'Informació Geogràfica, LIGIT, 1994, 120 hores    

> Curs d'Usuari d'AutoCAD Map 3D 2009. 1 edició, SEYS - LIGIT, Febrer 2008, 20 hores

 

 

> Curs de Miramon, Desembre 1996, 16 hores