El LIGIT va encetar en els últims anys una línia de formació destinada a l’ensenyament en secundària, amb l’objectiu d’apropar el món de la recerca i la universitat als futurs estudiants, i concretament mostrar la utilitat de la Geografia, com a disciplina, i dels SIG, com a instrument, per entendre el nostre entorn a través de l’anàlisi espacial i la representació dels elements que hi son i dels fenòmens que hi succeeixen.

Aquesta línia de formació es materialitza en l’organització de tallers de curta durada que consisteixen en una breu introducció al món dels SIG, conceptes i principis, i una aplicació directe de les TIG, que pot consistir en l’elaboració d’un model del territori i experimentar la visualització en un entorn 3D, o la creació d’informació geogràfica i la publicació a través d’un mapa web sig.

Actualment el servei col·labora en diversos programes que pretenen acostar la universitat als futurs alumnes, entre els quals cal destacar:

- Escolab (2010-2016), Ajuntament de Barcelona. Tallers d’aplicació de les TIG per a estudiants de secundària. Més informació: http://escolab.bcn.cat/

- Programa Argó (2011 – 2016), ICE, UAB. Estada d’alumnes al LIGIT durant 3 setmanes per desenvolupar un projecte propi amb aplicació de les TIG, amb la realització de totes les fases d’un projecte de recerca. Més informació: http://blogs.uab.cat/argo/

- Geografia en Acció (2015-2016), Departament de Geografia, UAB. Activitat en col·laboració amb el Departament i la Cartoteca, on el LIGIT organitza tallers d’introducció als SIG per donar a conèixer la Geografia i les TIG a futurs universitaris. Més informació: http://ice.uab.cat/geografia_accio/index.php

Desenvolupament de tallers de modelització 3D del territori

Desenvolupament d'un taller de modelització 3D del territori