La producció de cartografia digital i composició cartogràfica forma el grup de projectes que el LIGIT ha realitzat des dels seus inicis, afegint la seva experiència per augmentar la disponibilitat de productes digitals del territori. El desenvolupament d'aquests ha anat variant amb l'aparició de noves tecnologies que fan cada cop més ràpida i útil la producció de nova cartografia digital. Els procediments de creació i depuració de bases cartogràfiques digitals han evolucionat des de la utilització de taula digitalitzadora fins a la captura de dades amb GPS o dispositiu mòbil i la digitalització directa en pantalla.

Els projectes realitzats dins d'aquest grup s'han caracteritzat per a la creació directa de nova informació geogràfica digital a partir de la interpretació d'altres bases cartogràfiques de caràcter general, o a partir de la digitalització, en taula o en pantalla, de cartografia en format paper, amb el post-procés de depuració necessari. En d'altres casos ha estat la depuració de cartografia digital ja existent, amb incorreccions topològiques o manca d'atributs temàtics necessaris, el projecte a desenvolupar.

Com a complement de la producció de cartografia, també s’han realitzat projectes per a la creació de documents cartogràfics de presentació, composició de mapes, com a suport de plans de gestió i/o ordenació del territori. Des del LIGIT s’han realitzat projectes en aquest àmbit orientats tant a l’obtenció d’un producte final com servint de presentació de la informació recollida i dels resultats obtinguts a la realització d'altres projectes de producció de cartografia digital o d'anàlisi territorial.

A l'hora de produir aquests mapes s'ha cercat tant la màxima qualitat gràfica com la intel·ligibilitat de la informació que incorporen, tenint en compte en tot moment el compliment de la finalitat per la que es realitzen les sèries de mapes.

Projectes realitzats (Producció cartogràfica)

 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2010
 • 2009
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2003
 • 2002
 • 2001
 • 2000
 • 1994
 • 1993
 • 1991