Fitxa tècnica
 Destinatari:
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius. Àrea d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies
 Període:
2015
 Realització:
 Ignacio Ferrero Beato
José Quirós Jiménez

Projectes realitzats (aplicacions a mida)

 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2001
 • 2000
 • 1999
 • 1995