L’activitat del servei obliga a dur a terme una rigorosa actualització del programari a disposició dels nostres usuaris. Actualment el LIGIT compta amb el principal programari SIG, comercial i de codi obert, així com complementari (estadístic, bases de dades, disseny, etc.) que permet desplegar el diferent conjunt de serveis i activitats, de desenvolupament i formatives.

A continuació, facilitem una llista del programari SIG més sol·licitat en el conjunt d’activitats del Servei, tot i que comptem també amb programari lliure i estem oberts a noves propostes.

 

 SIG sobretaula
 
AutoCAD Map 3D
 autocadmap3d
 
ArcGIS for Desktop
 esri
 
ArcGIS Pro
 arcgispro
 
Esri Map for Office
 esrimapforoffice
 
Geomedia Professional
 geomedia
  GVSIG  gvsig
 
Miramon
 miramon
 
QGIS
 qgis
     
Servidors de Mapes
 
ArcGIS for Server
 esri
 
ArcGIS for Portal
 esri
 
Autodesk Mapguide
 mapguide
  Geomedia Web Map  geomediawebmap
  GeoServer  geoserver
  MapServer  mapserver
   
SIG en sistemes mòbils
 

Explorer for ArcGIS

 arcgismobile
 

ArcPAD

 arcpad
  Collector for ArcGIS collector
   
Gestors bases de dades
 
MySQLServer
 mysql
 
Oracle
 oracle
  PostgreSQL + PostGIS  postgresql
  SQLServer  sqlserver
   
Eines de programació
 
Android Studio
 androidstudio
 
ArcGIS API for Javascript 
 arcgisjavascript
 
Eclipse JAVA EE
 eclipse
 
ExtJS
 extjs
  GeoExt  geoext
  LeafLet leaflet
 
OpenLayers
 openlayers
  PHP php
  Visual Studio .NET  visualstudio

 

Els logos i nom dels productes són marques registrades i s'utilitzen com a referència informativa dels productes disponibles al LIGIT.