Fitxa tècnica
 Destinatari:
 Autoritat del Transport Metropolità - ATM
 Període:
 2006
 Realització:
 Ignacio Ferrero Beato
Laura Sala i Martín

 

L’aplicació CartoSAE és una aplicació que permet la mapificació de les dades del SAE: (Sistema d’Ajut a l’Explotació). cartosaeEl SAE és un sistema de monitorització en temps real de la gestió (ubicació, horaris, acompliment del servei etc) de la xarxa d’autobusos metropolitans de l’Autoritat Metropolitana de Transport (en endavant ATM). La Base de dades alfanumèrica del SAE és independent del SIG i del Sistema d’Integració tarifària, és gestionada des d’Oracle i s’actualitza cada 30 segons. L’aplicatiu CartoSAE permet generar de manera massiva i automatitzada fitxers en format shapefile on es representen les parades, o els trajectes que resulten de les consultes sobre la base de dades del SAE.

La primera versió de l’aplicatiu es va desenvolupar el 2004 en el marc de la 6ª edició del màster en tecnologies de la informació geogràfica (LIGIT, UAB), gràcies a una beca de col•laboració entre l’ATM i la UAB per a la realització del projecte de fi de màster d’en Roderic Molina Pérez.

L’aplicatiu, en aquesta fase de revisió, manté el disseny conceptual i formal original, de manera que en el procés de revisió ’han afegit funcionalitats per a la consulta espacial i alfanumèrica de les dades del SAE, i s’ha optimitzat el codi de programació per a l’execució àgil i eficaç de les consultes, i de la posterior generació dels fitxers shape.

Captura de l'aplicatiu de mapificació de dades del SAE
cartosae2

 

Projectes realitzats (aplicacions a mida)

 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2001
 • 2000
 • 1999
 • 1995