del 7 al 28 de maig de 2020 (16 hores), 5a. edició
Fitxa del seminari
 Títol:
ArcGIS ONLINE: PLATAFORMES SIG AL NÚVOL, 5a. edició
 Direcció:
Miquel Àngel Vargas García, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 Professorat:
Laura Sala Martín
Desenvolupadora i Analista SIG
Tècnica Superior Suport a la Recerca, LIGIT
 Objectius:
L'objectiu principal d'aquest seminari és donar a conèixer, amb una metodologia aplicada i pràctica, la nova plataforma SIG al núvol d'ESRI, ArcGIS Online, per a la creació i difusió de geoinformació sobre mapes web, així com la creació i distribució d'aplicacions web multiplataforma (webapps), que aporta una nova manera més dinàmica i oberta per a la comunicació d'informació a través dels SIG. En un primer bloc, es presenten les opcions per a crear i publicar la informació, i en el segon bloc es profunditza en les opcions per a crear aplicacions.

ArcGIS Online és la nova solució SIG al núvol d'ESRI i forma part de la plataforma ArcGIS, permetent l'extensió del geoprocessament a la xarxa afegint noves i interessants opcions per a publicar, compartir i explotar la teva geoinformació a través de mapes, serveis i aplicacions amb accés multidispositiu (web, mòbil), i a més en constant evolució.

El bloc 1, crear i compartir informació, introduirà la solució ArcGIS online com a eina per a la creació i difusió de la geoinformació sobre plataformes SIG al núvol. L'assistent aplicarà dins de la plataforma Online procediments sobre un entorn de treball organitzatiu complet, i coneixerà les eines per a generar o capturar nova informació, per fer servir geoinformació existent, pròpia o externa, per a la creació de mapes web funcionals o comunicatius, i les possibilitats per a publicar i compartir a través de la xarxa, donant com a resultat un mapa web versàtil i amb moltes possibilitats.

El bloc 2, crear aplicacions web, introduirà la solució ArcGIS online com a recurs per a la creació d'aplicacions web a través de plataformes SIG al núvol. L'assistent aplicarà dins de la plataforma Online procediments sobre un entorn de treball organitzatiu complet, i coneixerà les metodologies i eines disponibles per a dissenyar i crear aplicacions web multidispositiu i adaptatives (responsive; pc, tablet, mòbil), fent servir com a base un mapa web, i aplicant múltiples opcions (plantilles d'aplicacions, construcció d'aplicacions, recursos per a programació avançada).

Aquest seminari és adequat per aquells que, no sent un usuari expert del SIG i no tenir coneixements de programació web i SIG, tingui la necessitat de crear geoaplicacions web de suport o comunicació de la informació de la seva activitat, treball, recerca o projecte, d'una manera fàcil, dinàmica i interactiva. En finalitzar el seminari, l'assistent haurà aplicat metodologies per a la creació d'aplicacions web i mòbils i tindrà capacitat de crear la seva pròpia aplicació directament des dels seus mapes web.
 Requisits:
- Coneixements de S.O. Windows (10/7) a nivell d'usuari. 
- Coneixements bàsics de SIG i de TIC (web, xarxes, cloud).
 Programa:
Bloc 1: Crear i compartir geoinformació a través de plataformes SIG al núvol
Duració: 2 sessions de 4 hores
Temari

Sessió 1: Plataformes SIG i mapes web (4 h.)
• Plataforma ArcGIS Online: Què és? Què podem fer? Rols.
• Tipus de continguts.
• Publicació de serveis (capa, mosaic, eines).
• Mapes i escenes 3D web: creació i configuració. 
• Activitat: configuració de compte ArcGIS online; publicació de serveis de capa, mosaic i de geoprocessament; Creació de mapes web.

Sessió 2: Compartir geoinformació (4 h.)
• Compartir Geoinformació amb ArcGIS online: mapes web, presentacions online, plantilles webapps.
• Configuració i opcions per compartir.
• Compartir geoinformació a la web.
• Activitat: crear i compartir geoinformació a través d'ArcGIS online (mapa web, presentacions web, inserció web, plantilles webapps).

Bloc 2: Crear Geoaplicacions web a través de plataformes SIG al núvol
Duració: 2 sessions de 4 hores
Temari

Sessió 1: Crear aplicacions web (4 h.)
• Aplicacions web d'ArcGIS Online.
• Recursos.
• Aplicacions web basades en plantilles.
• Activitats: Crear una aplicació basada en una plantilla (servei/capa > mapa > aplicació); crear una aplicació web basada en una plantilla Story Maps.

Sessió 2: Construir aplicacions web multiplataforma (4 h.)
• Creació d'aplicacions de mapes web amb AppBuilder per ArcGIS.
• Tema de les aplicacions.
• Paràmetres i paquets funcionals (widgets) de les aplicacions.
• Activitats: crear una aplicació web multidispositiu fent servir AppBuilder for ArcGIS.

 Dates i horari:
- dies 7, 14, 21 i 28 de maig de 2020 (dimarts, dijous).
- sessions de 09.30 h. a 14.00 hores (16 hores), amb mitja hora de pausa.
 Places i Preu:
20 places (un ordinador per persona), assignades per rigorós ordre d'inscripció completada.
* 260 €, preu general.
* 220 € Tarifa mixta: personal adscrit a entitats del Parc de Recerca UAB i UABCEI; graduats del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica; col·legiats i associats de la Delegació del Col·legi de Geògrafs de Catalunya i l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya. Cal certificar la pertinença o situació personal en el moment de realitzar la inscripció.
* 130 € Tarifa interna: usuaris interns, procedents dels grups de recerca UAB, investigadors i estudiants UAB, i persones en situació d'atur. Cal certificar la pertinença o situació personal en el moment de realitzar la inscripció.
 Inscripció:
A partir de gener de 2020
Fins el 5 de maig de 2020
, a través de formulari d'inscripció online oper correu electrònic a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Les places són reservades per rigorós ordre d'inscripció completada (pagat).

Documentació (s'ha d'enviar per correu electrònic a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.):

- Fotocòpia de DNI o passaport.
- Acreditació de vinculació a UAB (alumnes, professors, investigadors, personal d'administració i serveis) o situació personal (graduat MTIG, aturat, col·legiat DCGC o associat AGPC) per acollir-se a tarifes reduïdes.
- Indicar el codi del seminari S45-AGON.
 Formes de
 pagament:
En la confirmació d'inscripció es facilitaran les dades de pagament. Caldrà indicar en la referència o com a concepte la identificació de l'alumne (DNI) i el codi del seminari (S45-AGON).

1. Transferència bancària.
2. A través factura a empresa o institució (Cal sol·licitar model de sol·licitud de factura).
3. Ingrés en compte bancari.
 Adreçat a:
Titulats universitaris de grau superior o mitjà, estudiants de 2on cicle, tècnics amb títol de cicles formatius de grau superior o formació professional de 2on grau. També professionals del sector TIG amb o sense experiència en el desenvolupament d’aplicacions SIG.
 Valoració 
 global*:
8.31 ^
* segons enquestes d'avaluació de les edicions realitzades

Si desitgeu rebre més informació sobre aquest curs de formació especialitzada, poseu-vos en contacte amb nosaltres.