Fitxa tècnica
 Destinatari:
Àrea d'Espais Naturals, Diputació de Barcelona
 Període:
2008-2009
 Realització:
Joan Nunes i Alonso
Ignacio Ferrero Beato
José Quirós Jiménez
Núria Martínez Miguel
Xavier Rayo Sarrias
Sònia Ambròs Albesa