El LIGIT aplica un sistema de tarifes per l'any 2019 aprovat segons acord de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB CE115/2018 en sessió de 17 de desembre de 2018. i que indica els preus que s'aplicaran als diferents serveis als usuaris interns, mixta o externs.

Els usuaris interns es consideren els procedents dels grups de recerca UAB o a qualsevol investigador UAB. Aquesta tarifa també és aplicable als investigadors dels centres i instituts que formen part del Parc de Recerca de la UAB i entitats hospitalàries associades amb un conveni específic de mutu reconeixement i reciprocitat.

Els usuaris amb tarifa mixta es consideren els procedents d'entitats que formen part del Parc de Recerca UAB i del UAB Campus d'Excel·lència Internacional. Dins d'aquest grup de tarifa mixta s'integren les Entitats hospitalàries associades, Centres i Instituts que formen part del PRUAB, més les empreses EBT i spin-off UAB, i la resta d'empreses adscrites al PRUAB i UABCEI. A aquesta tarifa també poden acollir-se els col·legiats de la Delegació del Col·legi de Geògrafs de Catalunya (DCGC) i els associats de l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya (AGPC), d'acord amb conveni de col·laboració signat el juny de 2014.

Els usuaris externs es consideren els procedents d'entitats públiques o privades no vinculades a la UAB.

* IVA no inclòs.

 Impressió
Concepte
Mida paper
Tipus paper
Preu/unitat
INTERNA
Preu/unitat
MIXTA
Preu/unitat
EXTERNA
 Impressió en color
A0
normal
14,42
 21,12 24,85
 Impressió en color
A1
normal
11,33
 16,04 18,87
 Impressió en color
A2
normal
8,77
 13,51 15,89
 Impressió en color
A3
normal
6,18
 12,22 14,38
 Impressió en color
A0
fotogràfic
20,60
 26,34 30,98
 Impressió en color
A1
fotogràfic
15,45
 18,64 21,93
 Impressió en color
A2
fotogràfic
11,33
 14,81 17,42
 Impressió en color
A3
fotogràfic
8,24
 12,88 15,15
   
 Escanejat
Mida paper
Preu/unitat
INTERNA
Preu/unitat
MIXTA
Preu/unitat
EXTERNA
A0
12,26
 22,41 26,37
A1
10,61
 17,60 20,71
A2
9,90
 15,20 17,89
A3
9,57
 13,98 16,44
Suport CD 2,69 5,58 6,57
Suport DVD 3,89 6,49 7,64
   
 Còpia de documents de gran format (Escàner + impressió)
Mida paper
Preu/unitat
INTERNA
Preu/unitat
MIXTA
Preu/unitat
EXTERNA
A0
23,01
 31,80 37,42
A1
18,24
 23,05 27,12
A2
14,86
 18,69 21,99
A3
12,47
 16,48 19,38
   
 Utilització d'equips informàtics
Preu/hora
INTERNA
Preu/hora
MIXTA
Preu/hora
EXTERNA
1,66
 4,95 5,88
   
 Equip GPS alta precisió + PC pre/postprocés
Preu/hora
INTERNA
Preu/hora
MIXTA
Preu/hora
EXTERNA
5,00
 6,52 7,67
   
 Lloguer de l'aula
Preu/hora
INTERNA
Preu/hora
MIXTA
Preu/hora
EXTERNA
20,20
 96,53 113,57
   
 Realització de treballs
Concepte
Preu/hora
INTERNA
Preu/hora
MIXTA
Preu/hora
EXTERNA
Realització de projectes, suport i asssessorament*
31,94
 56,06 65,96
*Per a projectes de mitja i llarga durada sol·licitar pressupost específic
   
 Allotjament d'aplicacions i serveis de mapes web en servidor dedicat
Concepte
Preu/mes
INTERNA
Preu/mes
MIXTA
Preu/mes
EXTERNA
Allotjament d'aplicacions i serveis de mapes web
76,45
 228,29 268,58
   
 Serveis de formació
Concepte
Tipus
Unitat
Preu
INTERNA
Preu
MIXTA
Preu
EXTERNA
 Seminaris / Taller transferència de coneixements
Bàsic (20 hores)
1 plaça
100,00
250,00 300,00
 Seminaris / Taller transferència de coneixements
Avançat (25 hores)
1 plaça
150,00
 350,00 400,00
 Seminaris / Taller transferència de coneixements
Programació (30 hores)
1 plaça
175,00
 400,00 500,00
 Formació continuada (programada)
Bàsic (20 hores)
1 plaça
165,00
 325,00 350,00
 Formació continuada (programada)
Avançat (25 hores)
1 plaça
230,00
 410,00 475,00
 Formació continuada (programada)
Programació (30 hores)
1 plaça
266,00
 475,00 550,00
 Formació a mida
Encàrrec curs bàsic
1 hora
98,95
 230,54 273,39
 Formació a mida
Encàrrec curs avançat
1 hora
117,31
 262,17 309,09
 Formació a mida
Encàrrec curs programació
1 hora
142,81
 315,21 372,34